AUCURI PE L'ANNU NOU

Ah, 2013, ci mangramma ca si statu,
t'imu accoltu comu fiju, ma fiaccu t'hai cumpurtatu.
E ci mai se la critìa,quiddhu ca purtavi a'ncorpu:
alluvioni, morti a mare, te si statu nanni 'orcu!

E finu all'urtimi giurni, mai si statu mani a manu,
ca puru a quai Caddhipuli 'nd'hai purtatu l'uraganu!
T'hai rufatu murajuni, quante varche hai caputatu,
si rrivatu te 'a Sardegna ca te acqua hai scuffundatu!

Nu 'mboju poi cu cuntu cu la pulitica ci ha cumbinatu,
nun c'ete nu cristianu ca nu se sente rruvinatu.
E sempre retu pe' retu, 'a scire la nazione
quandu ' e tasse su "meticina" pe ogni situazione.

Nun ci la facimu cchiui a nanzi pe' tirare
e tocca 'nde pruvvitimu ci meju ulimu campare.
L'ave titta puru u Papa a sparanza cu nu pardimu,
ca quiddha 'nde sustiene, sinò comu facimu?

'Nfondu, 'nfondu, nun ci ole mutu le cose a sestimare,
basta sulu nui cu ulimu, ca tuttu se po' fare.
Lu Signore poi 'nde juta, ca sempre 'nd'è bicinu,
è iddhu ca cumpagna, li fiji ca criscimu.

Però l'esempiu tutti, propriu tutti l'imu dare,
nun ci ave t'essere lu riccu ca 'u povarieddhu s'ha rufare!
Speriamu ca u 2014 cchiù sensu a nui 'nde tae,
sinò 'a varca a fundu spiccia ca se 'nde vae!

'E tiscete te i mani 'nde l'imu 'nturtijare,
sulu cusì cchiù forte 'nde putimu nui zaccare
e tanendunde pe manu imu 'nforza caminare
e cusine 'nci pot'essere pane pe mangiare.

Carusi, "sozzi a 'ncoddhu", caracamunde sta croce
e cu 'nde juta sempre Diu critamu a n'unica oce!!

Caddhipuli, Dicembre 2013        Cu mutu affettu, Cristina De Vittorio